FANDOM


Aliases Edit

Momosuke Oikawa's Aliases
Alias Called by
Momosuke Seiya, Satsuki, Mutsuki, Noah, Rabi, Lucas, Torahiko, Akio, Tsubaki, Tatsumi, Issei, Takamichi, Ban, Kota
Peach Eva
Momo-chan Kanata, Leon, Futami, Baber
Oikawa Akira, Raku
Oikawa-san Saku
Momosuke-san Chaoyang, Kyosuke, Shiki, Toya
Oikawa Momosuke Hikaru, Mio
Momo-kun Aoi
Momo Kokoro, Runa

Event story appearancesEdit

Appears in
Rainy×2 Shiny banner
Tsuikai no Gentiana banner
KING OF ICHU banner
Doukoku no Babel no tou banner
Nakayoshi Peluche banner
Yuugana mujintou e youkoso banner
ICHU☆Kaika Sengen banner
Sasageyo! Kyoumei no Squeak banner
Shiroki Seiya no Avec amour banner

Tarot GachaEdit

Momosuke's Tarot Cards
Card Translation
Momosuke R Tarot
Momosuke RR Tarot
Momosuke SR Tarot

Misc. Facts Edit

  • He is in third generation.
  • The squirrel stuffed animal that Kokoro gave to him to be carried around is named Ricky.
  • He's the shortest out of all present I-Chus.